FOŤTE A VYHRAJTE S RBP - FOTOSOUTĚŽ

Zašlete nám foto z dovolené a vyhrajte ! Platnost soutěže od 01.04. do 31.10.2019


Soutěže se mohou zúčastnit jen:
- pojištěnci RBP
- amatérští fotografové (ne profesionálové)

Další podmínky:

- dodržení témat soutěže
- zaslání pouze 3 fotografií ke každému tématu

Poznámka: v případě nedodržení těchto podmínek mohou pořadatelé zaslané fotografie ze soutěže vyřadit.

Fotografie z dovolené na téma:

LICENČNÍ SMLOUVA NA UŽITÍ FOTOGRAFIE

Uživatelé

RBP, zdravotní pojišťovna IČO 47673036
Danter – reklama a potisk, s.r.o. IČO 65141784
ATIS a.s. IČO 25351117 (zástupce uživatelů)

1. Předmět smlouvy

Touto smlouvou autor poskytuje uživatelům licenci v níže uvedeném rozsahu k fotografii/ím (dále jen fotografie), které jsou přílohou.

2. Způsob užití

Autor poskytuje uživatelům výhradní licenci v tomto rozsahu:
a) ke všem způsobům užití za účelem reklamy a prezentace RBP
b) v rozsahu neomezeném
c) k jakýmkoliv úpravám fotografie/í

3. Podmínky užití

Autor poskytuje uživatelům licenci v rozsahu této smlouvy bezúplatně.

4. Podlicence

Autor souhlasí s tím, aby uživatelé postoupili licenci dle této smlouvy třetí osobě.

5. Prohlášení

Registrací autora a odesláním fotografie/í do soutěžní fotogalerie stvrzuje autor platnost této licenční smlouvy a současně prohlašuje, že k uvedené/ým fotografii/ím má souhlasně ošetřena osobnostní práva.
Zasláním soutěžních fotografií potvrzuje autor fotografií souhlas s použitím svých osobních údajů za účelem reklamy a prezentace RBP ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a s použitím fotografií v souladu s touto licenční smlouvou.